Privacyverklaring

Door op de knop OK te klikken geef bevestig je deze privacyverklaring te hebben gelezen en ga je daarmee akkoord.

Je geeft de organisatie van de Leerlingbezoekdagen toestemming om jouw gegevens (naam, opleiding, opleiding van je voorkeur bij de Leerlingbezoekdag) die je aan je school verstrekt t.b.v. de Leerlingbezoekdag te gebruiken voor het organiseren van de Leerlingbezoekdagen. Met die gegevens kan een match gemaakt worden tussen jou en de opleiding van je keuze, kunnen de betrokkenen geïnformeerd worden en kan de organisatie een planning maken.

Wij gebruiken je gegevens alleen voor de organisatie van de Leerlingbezoekdagen. De genoemde gegevens zijn ook in te zien door het bedrijf waar we onze website hosten en bij onze webmaster. Ook zij hebben verklaard zorgvuldig met je gegevens om te gaan en die niet voor andere doeleinden te gebruiken.

Jouw gegevens blijven maximaal tot een maand na de laatste dag van de leerlingbezoekdagen bewaard op de server. Daarna worden ze definitief en permanent verwijderd.

Wil je weten welke gegevens er van jouw opgeslagen staan neem dan contact op met leerlingbezoekdag@horizoncollege.nl Ook als je van gedachte veranderd kun je contact opnemen en verzoeken je gegevens te verwijderen. Het is dan natuurlijk niet mogelijk om je goed in te delen voor de Leerlingbezoekdagen.

Ben je het ergens niet mee eens dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens